Tag: ดูทีวี

ดูทีวีแบบมีประสิทธิภาพ รับชมกับความคมชัดผ่านคุณค่าเสียงที่ชัดเจน

ศักยภาพที่บ่งบอกถึงความชัด พร้อมกับการวัดคุณภาพทางด้านภาพกับเสียง ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราวัดได้ จากสัญญาณทางด้านช่องสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่ท่านต้องการเลือกชมด้วย พร้อมกับอีกหนึ่งปัจจัย คือ การไตร่ตรองถึงเครื่องทีวีหรือว่าโทรทัศน์ ภายในสถานที่อยู่อาศัยของคุณ ว่ามีช่วงเวลาในการเอามาใช้งานเป็นเวลานานเท่าใด ทีวีหรือว่าโทรทัศน์ภายในสถานที่พักอาศัยของคุณ ว่ายังมีศักยภาพ ทางด้านอุปกรณ์ภาพพร้อมทั้งเสียง ที่ยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเสื่อมสภาพลงได้เหมือนกัน และอีกเหตุหนึ่งคือเสาอากาศ หรือว่ากล่องรับสัญญาณที่คุณมี คงจะมีการเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีระยะเวลาในการนำมาใช้งานเป็นเวลายาวนานแล้ว ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพลงไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ   http://tv.thaiza.com/   ทีวีดิจิตอลเข้ามามีหน้าที่… Read more »